De Eerste Kamer is op 10 juli 2012 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over de verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Het eerste stapje naar een hogere AOW-leeftijd wordt al in 2013 gezet. Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd met 1 maand omhoog. Wie bijvoorbeeld 65 jaar wordt op 22 januari 2013 krijgt vanaf 22 februari 2013 een AOW-pensioen.

De gevolgen voor de WIA
De stijgende AOW-leeftijd heeft gevolgen voor de kosten van de WIA. Immers de uitkeringstermijn van de WIA zal hierdoor worden verlengd, hetgeen de WIA duurder maakt. Op termijn zullen dus ook de premies van de WIA, in zowel het publieke als private bestel, gaan stijgen.

Naar boven