Verzuimbegeleiding is tegenwoordig geworden tot een complex proces waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Om de re-integratie te bespoedigen en de financiële gevolgen te beperken is niet alleen kennis van wetgeving nodig, maar is het ook van belang dat het proces goed wordt aangestuurd en gemonitord. Deze regie op het re-integratieproces wordt ook wel casemanagement genoemd.

Heeft u een specifiek dossier waarbij u hulp kunt gebruiken om erger te voorkomen of om een impasse te doorbreken? FOCUS VerzuimManagement neemt u graag de regie op één of meerdere verzuimdossier(s) uit handen. Ook bepaalde aspecten van een verzuimdossier kunnen worden uitbesteed. Te denken valt aan:

• Stagnerende re-integratie
• Arbeidsconflict & ziekteverzuim
• Deskundigenoordeel
• Vervroegde IVA
• Eerstejaarsevaluatie
• Loonsanctie
• ZW- of WIA-beoordeling
• Regres & co-financiering
• Verzekeringsvraagstuk

 

Offerte aanvragen

Naar boven