Werkgevers die WGA-eigenrisicodrager zijn hebben een verlengde re-integratieplicht van 10 jaar. Dit betekent dat zij voor hun werknemers met een WGA-uitkering nog 10 jaar lang een re-integratieplicht hebben. Ook als de WGA-gerechtigde uit dienst is.

Toch is deze verplichting niet zo nadelig als wellicht op het eerste gezicht lijkt. De verlengde re-integratieplicht stelt de WGA-eigenrisicodrager namelijk in de positie om een actief WIA-beleid te voeren en dat kan het bedrijf veel geld besparen.

Leerdoelen
Tijdens deze praktische training van 1 dag leert u wat de verlengde re-integratieplicht precies inhoudt en hoe u hier op een goede manier invulling aan geeft. De volgende leerdoelen komen aan bod:

• Voor welke (ex-)werknemers geldt de verlengde re-integratieplicht?
• Welke rechten/plichten heeft de WGA-gerechtigde?
• Welke rechten/plichten heeft de WGA-eigenrisicodrager?
• Wat kan de WGA-eigenrisicodrager doen als de WGA-gerechtigde zich niet houdt aan de verplichtingen?
• Wat is het financiele belang van goed WGA-ERD-beleid?
• Welke (re-integratie) inspanningen resulteren daadwerkelijk in schadelastbeperking?


De training biedt ruimte voor max. 15 deelnemers en wordt verzorgd door Sonja de Winter. Tijdens de training is er voldoende gelegenheid om in te gaan op ingebrachte vragen/casuïstiek. 

Doelgroep
Werkgever die WGA-eigenrisicodrager is.
Functies: HRM, financieel management, casemanager, verzuimcoördinator, directie. 

Duur, waar en wanneer
De training duurt een dag (van 9.30 - 16.30 uur) en wordt uitsluitend als 'in company' training verzorgd. Datum en locatie worden in overleg vastgesteld.

Offerte aanvragen

 

 

Naar boven