Training: Ziekte & re-integratie tijdens de wachttijd

Een loonsanctie kost de werkgever veelal een jaar extra loondoorbetaling. In de meeste gevallen echter is dit te voorkomen door de juiste toepassing van de Wet verbetering poortwachter.

Leerdoelen
Tijdens deze praktische training van 1 dag krijgt u inzicht in het beoordelingskader van het UWV en leert u wanneer er precies acties van u worden verwacht en wanneer niet. Ook leert u een loonsanctie te verkorten en krijgt u handvatten voor verzuimbeleid van tijdelijke werknemers. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• De financiële gevolgen van verzuim
• Wet verbetering poortwachter
• Poortwachter-toets (RIV-toets)
• Het verkorten van de loonsanctie
• De rol van de bedrijfsarts
• Verzuimbeleid tijdelijke werknemers

De training biedt ruimte voor max. 15 deelnemers en wordt verzorgd door Sonja de Winter. Tijdens de training is er voldoende gelegenheid om in te gaan op ingebrachte vragen/casuïstiek.

Doelgroep
HRM, casemanager, verzuimcoördinator, arbodienst, werkgeversorganisatie.

Duur, waar en wanneer
De training duurt een dag (van 9.30 - 16.30 uur) en wordt uitsluitend als 'in company' training verzorgd. Datum en locatie worden in overleg vastgesteld.

Offerte aanvragen

Naar boven